วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนสอนภาษา i-BRAIN ACADEMY

โรงเรียนสอนภาษา i-BRAIN ACADEMY เปิดสอนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ตั้งอยู่ที่หน้าหมู่บ้านปิยะวัฒน์บางแสน จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 086-367 0205
มุ่งหวังเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจีนในประเทศไทยให้กว้างขวางผ่านการเรียนการสอนภาษาจีน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมั่นใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน หรือการสอบวัดระดับ

听 ฟัง.........เข้าใจ จับใจความสำคัญได้
说 พูด.........คล่อง ออกเสียงถูกต้องแบบเจ้าของภาษา
读 อ่าน........รู้ความหมาย มีเทคนิคในการจดจำคำศัพท์
写 เขียน......อย่างถูกต้อง ใช้งานได้จริง
活学活用 ( รู้จักพลิกแพลงในการเรียน นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง )
有志者事竟成 ( ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น )
发展华文教育 ( เผยแพร่การเรียนการสอนภาษาจีน )
弘扬中华文化 ( เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจีน )
留根 ( เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจีน )

สิ่งที่คุณจะพบได้ที่นี่
1. ความสะดวกสบาย การเดินทางสะดวก ตั้งอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ห้องเรียนกว้างขวาง ทันสมัยด้วยสื่อการสอน และสภาพแวดล้อมทางภาษาจีนครบครัน ใส่ใจนักเรียนด้วยการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง
2. การเรียนการสอนได้มาตรฐาน หลักสูตรได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมั่นใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อเรียนจบระดับได้รับใบประกาศรับรองจากทางโรงเรียน และมั่นใจได้ว่าสามารถสอบ HSK ได้ เรียนอย่างมีเป้าหมาย การเรียนภาษาจีนของคุณจะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่เราสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาจีนให้คุณได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้งานได้จริง
3. ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษา ซึ่งมากประสบการณ์สอน และเข้าใจทั้งภาษาจีน-ไทยเป็นอย่างดี ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด

หลักสูตรภาษาจีนที่เปิดสอน
หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป
1. หลักสูตร ภาษาจีน สำหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี)
2. หลักสูตร ภาษาจีน สำหรับเด็ก (6-12 ปี)
3. หลักสูตร ภาษาจีน มาตรฐาน (อายุ 12 ปีขึ้นไป)